Follow us

  SURAT PERJANJIAN KONTRAK ANTARA INFLUENCER DAN HMJ BIZ POINT UNTUK REVIEW PRODUK MILAGRO

  Perjanjian ini adalah antara:

  NAMA PERUSAHAAN: HMJ BIZ POINT SDN BHD
  NO PENDAFTARAN: 201601014749)(1185680-H)
  ALAMAT: 46, JALAN SERI MANGGA 1/2 , TAMAN SERI MANGGA, 75250 MELAKA
  (Dalam hal ini bertindak untuk dan dikenali sebagai “pemberi”)

  (Dalam hal ini bertindak dan dikenali sebagai “penerima”)

  Ganjaran yang akan diperoleh penerima adalah seperti berikut daripada setiap satu resit pembelian daripada link yang disediakan.

  PAKEJ SINGLE
  Baja Milagro Premium = Komisen RM 6
  Milagro NPV = Komisen RM 5
  Milagro Matado = Komisen RM 4.50

  PAKEJ COMBO
  Baja Milagro Premium + Baja Milagro Premium = Komisen RM 12
  Baja Milagro Premium + Milagro NPV = Komisen RM 11
  Baja Milagro Premium + Milagro Matado = Komisen RM 10.50
  Baja Milagro Premium + Milagro NPV + Milagro Matado = Komisen RM 15.50

  Perjanjian ini telah dibuat pada hari bulan

  BAHAWASANYA:

  Pemberi telah mewujudkan pemberian ganjaran kepada penerima yang dapat mengumpul pembelian daripada link yang disediakan oleh pemberi. Penerima bersetuju untuk membuat posting sama ada dalam bentuk gambar atau video di instagram dan meletakkan link yang disediakan untuk mendapat pembelian.

  Pemberi telah bersetuju untuk memberi ganjaran dalam bentuk wang kepada pemberi melalui pembelian dan penerima telah bersetuju untuk menerima wang daripada pembelian berdasarkan terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di dalam perjanjian ini.

  Penerima bersetuju untuk membuat posting tanpa melibatkan sebarang produk lain kecuali produk Milagro dalam satu posting.
  Pemberi meminta pihak penerima untuk mempromosikan produk Milagro milik pihak pemberi di akaun sosial media milik penerima.
  Pihak penerima bersetuju untuk membenarkan setiap content review menjadi hak milik pemberi sebagai kegunaan pemasaran produk (Tag Bajamilagro)

  MAKA ADALAH DIPERSETUJUI OLEH KEDUA-DUA PIHAK BAHAWA:

  1. Pemberi bertanggungjawab untuk menyelesaikan bayaran kepada penerima melalui pembelian pada pertengahan bulan iaitu pada 15-20 haribulan dalam bentuk online banking untuk tempoh SATU (1) TAHUN (dikenali sebagai “tempoh pembiayaan
  oleh pemberi”) kepada institusi kewangan yang berkaitan.

  2. Pemberi berhak untuk tidak menjelaskan bayaran tersebut sekiranya pemberi mendapati Penerima telah gagal, cuai atau sengaja melanggar mana-mana syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini. Penerima tidak dibenarkan untuk membuat
  apa-apa tuntutan terhadap Pemberi akibat daripada keengganan, kecuaian atau kegagalan untuk menjelaskan sebarang bayaran tersebut tidak kira apa-apa alasan atau sebab.

  3. Waktu atau masa, jikalau disebut dalam Perjanjian ini akan menjadi inti pati Perjanjian ini.

  4. Perjanjian ini tidak membentuk satu perjanjian perkongsian mahu pun usaha sama antara Pemberi dan Penerima.


  Dengan mengetik butang “Saya Bersetuju” [tickbox] maka tuan/puan bersetuju dengan perjanjian ini pada tarikh yang tersebut di atas.

  -----

  Ini adalah cetakan elektronik, tandatangan tidak diperlukan.

  Scroll to Top