Perjanjian Dan Terma Program Affiliate Milagro

Terima kasih kerana mempertimbangkan Program “affiliate” Milagro. Keahlian anda adalah sangat penting kepada kami. Perjanjian ini adalah untuk melindungi anda, Pihak Milagro dan pelanggan kami. Sila baca dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di wecare@bajamilagro.com

Perjanjian ini menerangkan terma dan syarat untuk penyertaan dalam Program “affiliate” Milagro. Dalam perjanjian ini, istilah “Affiliate” merujuk kepada anda (pemohon). Dalam perjanjian ini, istilah “Milagro” merujuk kepada HMJ Biz Point Sdn Bhd, pihak yang membuat perjanjian ini dengan anda. Dengan memohon Program “affiliate” Milagro, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca perjanjian dan bersetuju dengan terma dan syarat di bawah.

1. Maklumat Pendaftaran.

Ahli “affiliate” hendaklah memberikan sebarang maklumat yang diminta oleh pihak Milagro dan hendaklah memastikan maklumat tersebut adalah benar, tepat dan lengkap, untuk tujuan pendaftaran untuk Program. Sebarang maklumat palsu atau tidak tepat yang diserahkan kepada Pihak Milagro akan dianggap sebagai alasan untuk penamatan Perjanjian ini. Pihak Milagro boleh menerima atau menolak permohonan Ahli “affiliate” dan mengikut budi bicara mutlaknya dan atas sebarang sebab.

2. Kelayakan dan Penyertaan sebagai Affiliate

Umur Ahli “affiliate” mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menyertai Program.

3. Penggunaan & Kewajipan Affiliate

a. Mempromosikan produk Milagro yang tersedia ada kepada kenalan dan rangkaian anda melalui media sosial anda

b. Tatakelakuan Perniagaan: 

Ahli “affiliate” tidak akan terlibat dalam sebarang kelakuan yang tidak wajar, palsu, memperdaya, mengelirukan atau menipu. Ahli “affiliate” tidak akan mengiklankan bahan, perkhidmatan, produk atau bahan yang melanggar undang-undang yang berkenaan. Ahli “affiliate” juga tidak dibenarkan untuk mengiklankan di laman web yang tidak sepatutnya dan spam di laman sosial Baja Milagro. Pihak Milagro hendaklah mempunyai budi bicara dan kuasa mutlak untuk membuat sebarang permintaan untuk sebarang pengalihan keluar mana-mana kandungan, bahan, atau media lain yang diletakkan atau dipaparkan oleh Ahli “affiliate” dibawah pelaksanaan Perjanjian ini dan Ahli  “affiliate” akan bertindak atas permintaan Pihak Milagro dengan serta-merta.

4. TANGGUNGJAWAB DAN HAK PIHAK MILAGRO

a. Sistem

Pihak Milagro akan mengendalikan dan menyelenggara sistem. Tiada perubahan yang berkaitan dengan ciri atau fungsi sistem akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan Perjanjian ini.

5. Anda akan mendapat komisyen untuk setiap satu produk dalam bentuk RM daripada harga jualan produk.

KOMISEN
Setiap item yang terjual, anda akan mendapat KOMISEN bagi setiap item seperti :

PAKEJ SINGLE
Baja Milagro Premium = Komisen RM 6
Milagro NPV = Komisen RM 5
Milagro MATADO = Komisen RM 4.50

PAKEJ COMBO
Baja Milagro Premium + Baja Milagro Premium – RM 12
Baja Milagro Premium + Milagro NPV – RM 11
Baja Milagro Premium + Milagro Matado – RM 10.50
Baja Milagro Premium + Milagro NPV + Milagro Matado – RM 15.50

6. Kaedah Pembayaran

a. Pembayaran komisen

Pembayaran komisen akan automatik dimasukkan ke dalam akaun “affiliate” pada setiap PERTENGAHAN BULAN iaitu pada 15-20 haribulan bergantung kepada jumlah komisyen setiap “affiliate” dan melalui online banking sahaja. Kadar dikira seperti yang dinyatakan di laman web sistem.

b. Bayaran

Pihak Milagro hendaklah mengesahkan dan meluluskan bayaran Komisen yang perlu dibayar dan hendaklah membayar Ahli “affiliate” secara automatik dalam akaun pemilik “affiliate”. Bayaran Komisen yang dinyatakan dalam sistem adalah muktamad.

7. Syarat dan Penamatan


a. Mana-mana pihak mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian dengan pemberitahuan awal 1 minggu dimana sistem dibawah pendaftarannya akan dibatalkan.

b. Sekiranya “affiliate” membatalkan akaunnya komisyen serta merta dibatalkan.

Perjanjian Dan Terma Program Affiliate Milagro

Terima kasih kerana mempertimbangkan Program “affiliate” Milagro. Keahlian anda adalah sangat penting kepada kami. Perjanjian ini adalah untuk melindungi anda, Pihak Milagro dan pelanggan kami. Sila baca dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di wecare@bajamilagro.com

Perjanjian ini menerangkan terma dan syarat untuk penyertaan dalam Program “affiliate” Milagro. Dalam perjanjian ini, istilah “Affiliate” merujuk kepada anda (pemohon). Dalam perjanjian ini, istilah “Milagro” merujuk kepada HMJ Biz Point Sdn Bhd, pihak yang membuat perjanjian ini dengan anda. Dengan memohon Program “affiliate” Milagro, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca perjanjian dan bersetuju dengan terma dan syarat di bawah.

1. Maklumat Pendaftaran.

Ahli “affiliate” hendaklah memberikan sebarang maklumat yang diminta oleh pihak Milagro dan hendaklah memastikan maklumat tersebut adalah benar, tepat dan lengkap, untuk tujuan pendaftaran untuk Program. Sebarang maklumat palsu atau tidak tepat yang diserahkan kepada Pihak Milagro akan dianggap sebagai alasan untuk penamatan Perjanjian ini. Pihak Milagro boleh menerima atau menolak permohonan Ahli “affiliate” dan mengikut budi bicara mutlaknya dan atas sebarang sebab.

2. Kelayakan dan Penyertaan sebagai Affiliate

Umur Ahli “affiliate” mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menyertai Program.

3. Penggunaan & Kewajipan Affiliate

a. Mempromosikan produk Milagro yang tersedia ada kepada kenalan dan rangkaian anda melalui media sosial anda

b. Tatakelakuan Perniagaan: 

Ahli “affiliate” tidak akan terlibat dalam sebarang kelakuan yang tidak wajar, palsu, memperdaya, mengelirukan atau menipu. Ahli “affiliate” tidak akan mengiklankan bahan, perkhidmatan, produk atau bahan yang melanggar undang-undang yang berkenaan. Ahli “affiliate” juga tidak dibenarkan untuk mengiklankan di laman web yang tidak sepatutnya dan spam di laman sosial Baja Milagro. Pihak Milagro hendaklah mempunyai budi bicara dan kuasa mutlak untuk membuat sebarang permintaan untuk sebarang pengalihan keluar mana-mana kandungan, bahan, atau media lain yang diletakkan atau dipaparkan oleh Ahli “affiliate” dibawah pelaksanaan Perjanjian ini dan Ahli  “affiliate” akan bertindak atas permintaan Pihak Milagro dengan serta-merta.

4. TANGGUNGJAWAB DAN HAK PIHAK MILAGRO

a. Sistem

Pihak Milagro akan mengendalikan dan menyelenggara sistem. Tiada perubahan yang berkaitan dengan ciri atau fungsi sistem akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan Perjanjian ini.

5. Anda akan mendapat komisyen untuk setiap satu produk dalam bentuk RM daripada harga jualan produk.

KOMISEN
Setiap item yang terjual, anda akan mendapat KOMISEN bagi setiap item seperti :

PAKEJ SINGLE
Baja Milagro Premium = Komisen RM 6
Milagro NPV = Komisen RM 5
Milagro MATADO = Komisen RM 4.50

PAKEJ COMBO
Baja Milagro Premium + Baja Milagro Premium – RM 12
Baja Milagro Premium + Milagro NPV – RM 11
Baja Milagro Premium + Milagro Matado – RM 10.50
Baja Milagro Premium + Milagro NPV + Milagro Matado – RM 15.50

6. Kaedah Pembayaran

a. Pembayaran komisen

Pembayaran komisen akan automatik dimasukkan ke dalam akaun “affiliate” pada setiap PERTENGAHAN BULAN iaitu pada 15-20 haribulan bergantung kepada jumlah komisyen setiap “affiliate” dan melalui online banking sahaja. Kadar dikira seperti yang dinyatakan di laman web sistem.

b. Bayaran

Pihak Milagro hendaklah mengesahkan dan meluluskan bayaran Komisen yang perlu dibayar dan hendaklah membayar Ahli “affiliate” secara automatik dalam akaun pemilik “affiliate”. Bayaran Komisen yang dinyatakan dalam sistem adalah muktamad.

7. Syarat dan Penamatan


a. Mana-mana pihak mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian dengan pemberitahuan awal 1 minggu dimana sistem dibawah pendaftarannya akan dibatalkan.

b. Sekiranya “affiliate” membatalkan akaunnya komisyen serta merta dibatalkan.

Perjanjian Dan Terma Program Affiliate Milagro

Terima kasih kerana mempertimbangkan Program “affiliate” Milagro. Keahlian anda adalah sangat penting kepada kami. Perjanjian ini adalah untuk melindungi anda, Pihak Milagro dan pelanggan kami. Sila baca dengan teliti. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di wecare@bajamilagro.com

Perjanjian ini menerangkan terma dan syarat untuk penyertaan dalam Program “affiliate” Milagro. Dalam perjanjian ini, istilah “Affiliate” merujuk kepada anda (pemohon). Dalam perjanjian ini, istilah “Milagro” merujuk kepada HMJ Biz Point Sdn Bhd, pihak yang membuat perjanjian ini dengan anda. Dengan memohon Program “affiliate” Milagro, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca perjanjian dan bersetuju dengan terma dan syarat di bawah.

1. Maklumat Pendaftaran.

Ahli “affiliate” hendaklah memberikan sebarang maklumat yang diminta oleh pihak Milagro dan hendaklah memastikan maklumat tersebut adalah benar, tepat dan lengkap, untuk tujuan pendaftaran untuk Program. Sebarang maklumat palsu atau tidak tepat yang diserahkan kepada Pihak Milagro akan dianggap sebagai alasan untuk penamatan Perjanjian ini. Pihak Milagro boleh menerima atau menolak permohonan Ahli “affiliate” dan mengikut budi bicara mutlaknya dan atas sebarang sebab.

2. Kelayakan dan Penyertaan sebagai Affiliate

Umur Ahli “affiliate” mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menyertai Program.

3. Penggunaan & Kewajipan Affiliate

a. Mempromosikan produk Milagro yang tersedia ada kepada kenalan dan rangkaian anda melalui media sosial anda

b. Tatakelakuan Perniagaan: 

Ahli “affiliate” tidak akan terlibat dalam sebarang kelakuan yang tidak wajar, palsu, memperdaya, mengelirukan atau menipu. Ahli “affiliate” tidak akan mengiklankan bahan, perkhidmatan, produk atau bahan yang melanggar undang-undang yang berkenaan. Ahli “affiliate” juga tidak dibenarkan untuk mengiklankan di laman web yang tidak sepatutnya dan spam di laman sosial Baja Milagro. Pihak Milagro hendaklah mempunyai budi bicara dan kuasa mutlak untuk membuat sebarang permintaan untuk sebarang pengalihan keluar mana-mana kandungan, bahan, atau media lain yang diletakkan atau dipaparkan oleh Ahli “affiliate” dibawah pelaksanaan Perjanjian ini dan Ahli  “affiliate” akan bertindak atas permintaan Pihak Milagro dengan serta-merta.

4. TANGGUNGJAWAB DAN HAK PIHAK MILAGRO

a. Sistem

Pihak Milagro akan mengendalikan dan menyelenggara sistem. Tiada perubahan yang berkaitan dengan ciri atau fungsi sistem akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan Perjanjian ini.

5. Anda akan mendapat komisyen untuk setiap satu produk dalam bentuk RM daripada harga jualan produk.

KOMISEN
Setiap item yang terjual, anda akan mendapat KOMISEN bagi setiap item seperti :

PAKEJ SINGLE
Baja Milagro Premium = Komisen RM 6
Milagro NPV = Komisen RM 5
Milagro MATADO = Komisen RM 4.50

PAKEJ COMBO
Baja Milagro Premium + Baja Milagro Premium – RM 12
Baja Milagro Premium + Milagro NPV – RM 11
Baja Milagro Premium + Milagro Matado – RM 10.50
Baja Milagro Premium + Milagro NPV + Milagro Matado – RM 15.50

6. Kaedah Pembayaran

a. Pembayaran komisen

Pembayaran komisen akan automatik dimasukkan ke dalam akaun “affiliate” pada setiap PERTENGAHAN BULAN iaitu pada 15-20 haribulan bergantung kepada jumlah komisyen setiap “affiliate” dan melalui online banking sahaja. Kadar dikira seperti yang dinyatakan di laman web sistem.

b. Bayaran

Pihak Milagro hendaklah mengesahkan dan meluluskan bayaran Komisen yang perlu dibayar dan hendaklah membayar Ahli “affiliate” secara automatik dalam akaun pemilik “affiliate”. Bayaran Komisen yang dinyatakan dalam sistem adalah muktamad.

7. Syarat dan Penamatan


a. Mana-mana pihak mempunyai hak untuk menamatkan perjanjian dengan pemberitahuan awal 1 minggu dimana sistem dibawah pendaftarannya akan dibatalkan.

b. Sekiranya “affiliate” membatalkan akaunnya komisyen serta merta dibatalkan.